2018.g. do 20.03.

Red.br. Prezime Ime
1 Bišćan Kristina
2 Bituh Miljenko
3 Bituh Petrina Jana
4 Brajša Moslavac Sandra
5 Cesar Martina
6 Došen Ivana
7 Drnovšek Vesna
8 Fegić Berislav
9 Fonjak Mirjana
10 Gluhak  Vesna
11 Horvat Suzana
12 Horvat Tomislav
13 Hrvatin Andro
14 Jurčević Lana
15 Katalenić Miljenko
 
Red.br Prezime Ime
16 Lemo Nikša
17 Liebig Elke
18 Miholić Tina
19 Milički Matea
20 Mlakar Dunja
21 Moslavac Neven
22 Osrečki Miljenko
23 Piršljin Luka
24 Rogulja Željko
25 Tonkovac Jadranka
26 Tonkovac Stanko
27 Turner Fegić Sonja
28 Vlašić Sara
29 Wenzler Brezak Teodora
30 Zorić Martina